VÝTVARNÝ OBOR

 

Výuka VO probíhá v budově bývalé Obchodní akademie,

Svatoslavova 333, Praha4

 

Telefonní kontakty na jednotlivé vyučující:

Barbora Smetová              737 720 377

Martin Stanovský              602 860 913

PaedDr. Ivana Vopelková   721 842 454

 

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2016/17

Přijímáme žáky a studenty od 5-ti let. Termíny výuky jsou od pondělí do pátku dle dohody, rozvrhy podle zájmu žáků upravíme.

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2015/16

 

Rozvrhy VO

Barbora Smetová

Ivana Vopelková

Martin Stanovský - Přijímáme studenty od 5ti do 18ti let (do první maturity) na termíny od pondělí do pátku dle dohody - rozvrh podle zájmu žáků upravíme.

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2015/16 - AKCE

6.6.2016 - Vernisáž výstavy absolventů VO - FOTO

 

 

ROZVRHY VÝUKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/15

v Obchodní akademii, Svatoslavova 333, 3. patro.

Barbora Smetová

Martin Stanovský - výuka probíhá od PO do PÁ.

                              přijďte se domluvit

Dr. Ivana Vopelková

 

ŚKOLNÍ ROK 2014/15

1.6.2015 - Vernisáž výstavy absolventský prací - FOTO

 

VÝTVARNÝ OBOR

Ve výtvarném oddělení se děti naučí pracovat s různými výtvarnými materiály a technikami, jak klasickými, tak i zcela netradičními a originálními, jako jsou např.:

KRESBA tužkou, pastelkami, tuší, perem, uhlem, rudkou, fixy, dřívkem, štětcem, prstem, kartáčkem...

MALBA akvarelem, kvašem, temperovými barvami, suchým a olejovým pastelem…

GRAFIKA tisk z hloubky – suchá jehla, papíroryt, aktivní grafika, tisk z výšky – linoryt, tisk z papírové šablony, z koláže, sádroryt, nepravé grafické techniky, grafický design

PRÁCE V MATERIÁLU modelování ze sochařské hlíny, keramika, kašírování, sádra, asambláže, tvarování a konstruování z různých materiálů, papír, přírodniny, dřevo, kov, textil, tkaní, malování na textil, malování na sklo, batikování, ladění barev – jak se oblékat….

AKČNÍ TVORBA a mnoho dalších výtvarných činností.

Výuka probíhá v rozsahu 3 vyučovacích hodin týdně. 

Žáci výtvarného oboru jsou pravidelně úspěšní (kolem 95%) při přijímacích zkouškách na střední a vysoké umělecké školy, zúčastňují se každoročně několika výstav, soutěží, přehlídek doma i v zahraničí. 

 

Vyučují: Barbora Smetová, Martin Stanovský, PaedDr. Ivana Vopelková

 

 

Školní rok 2014/2015

 

Přijatí žáci na výtvarné školy:

Hudečková Denisa - Střední škola reklamní a umělecké tvorby MICHAEL

Hájková Laura, Šťastná Jana - SUPŠ scénografie

Syrovátková Jana - SPŠ sdělovací techniky PANSKÁ 3, multimediální komunikace

      žáky k přijímacím zkouškám připravil p. uč. Martin Stanovský

 

Ocenění v soutěžích:

Klára Popelka - 3. místo v celopražské výtvarné soutěži Svět dětské fantazie na téma " CIRKUS" - žákyně je ze třídy Dr. Ivany Vopelkové

 

Dominika Nožková - 1. místo v soutěži "Doteky papíru", ANTALIS - žákyně je ze třídy p. učitele Martina Stanovského

 

 

Školní rok 2008/2009

Závěrečná výstava žáků ze třídy Dr. Vopelkové - FOTO

Výstava v ZUŠ Lounských, práce dospělých a absolventů - FOTO

 

Letní výtvarný kurz - zpráva, FOTO, FOTO z výstavy

 

Školní rok 2007/2008

Žáci přijatí na odborné školy s výtvarným zaměřením:

        Zázvorka Ivo - SŠ Helichova

        Bělohor Marek - ČVUT - Fakulta architektury

        Hackl Alan - ČVUT - Fakulta architektury

        Karabcová Nikola - ČVUT - Fakulta architektury

        Šnajberková Anna - Gymnázium Evropská s rozšířenou výukou VV

 

Závěrečná výstava V Rovinách - třída Dr. Vopelkové - FOTO

                                                - třída M.Stanovského - FOTO

                                                - třída B.Smetové - FOTO

VÝSTAVA PRACÍ PEDAGOGŮ ZUŠ V ZUŠ LOUNSKÝCH: pozvánka, FOTO

Výzdoba budovy školy při projektu:"renesance", únor 2008 - FOTO

Vánoční výzdoba budovy v Lounských - FOTO

 

Školní rok 2006/2007

Žáci přijatí na odborné školy s výtvarným zaměřením:

         Petr Vykoukal - UMPRUM, Barbora Volánková - SŠ Michael,

         Pavel Hruška - architektura

Závěrečná výstava - červen 2007 - FOTO

Práce našich žáků zdobí mateřskou školku v Nebušicích - FOTO

Vánoční výzdoba v budově ZUŠ v Lounských - FOTO

Výzdoba "bufetu" - čekárny v Lounských - FOTO

 

Školní rok 2005/2006

Závěrečná výstava, červen 2006

 Žáci přijatí na odborné školy s výtvarným zaměřením

 Výstava na Novoměstské radnici - práce žáků ZUŠ Lounských

 Výtvarné hry - třída Š. Chmelíčkové

 Hra s listím - práce žáků ze třídy Š.Chmelíčkové

 

 

 

Výtvarný obor ZUŠ
Svatoslavova 333, Praha 4 

 

 

Výtvarný obor stále přijímá nové žáky

 

Co Vás zajímá

 

Co budete potřebovat

 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Informace na tel. 241406424 u paní Vernerové nebo

na tel. 241400865 u paní Kaňákové