TANEČNÍ OBOR

TANEČNÍ OBOR

 

Vzdělávací obsah tanečního oboru

 

Vyučují: Michaela Suša Dis, Tereza Herynková Dis.- současný tanec

MgA. Mgr. Terezie Dudodvá - klasický tanec

Korepetice: Jiří Chvojka, Mgr. Alena Koudelková, Alena Králová,    BcA. Kono Shoko

 

ROZVRHY VÝUKY NA ŠK.ROK 2016/2017

T. Herynková

T. Dudová

 M. Suša

 

VYSTOUPENÍ A JINÉ AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

 

19.12.2016 - Vánoční tančení - program, FOTO

10.9.2016 - Řevnice - "Tanec v babím létě" - FOTO

 

ÚSPĚCHY 2015/16

 

SOUČASNÝ TANEC

15.5.2016 Festivalová soutěžní přehlídka scénického tance pro mládež a dospělý pro Prahu a středočeský kraj, Praha, Salesiánské divadlo
Chor.: Jedinou cestou jak vyléčit zranění duše je, vypovídat se ..
Tančí 6. ročník - 2. stupeň, Současný tanec
Choreografie: Tereza Herynková
- získala ocenění poroty za choreografii a její interpretaci
- PŘÍMÝ POSTUP do celostátní přehlídky v Jablonci nad Nisou
- voucher na letní taneční školu v České Skalici

- PŘÍMÝ POSTUP na 86. mezidruhovou přehlídku

      JIRÁSKŮV HRONOV - účastní se pouze 8 choreografií z celé ČR

 

BALET

14.-15.11.2015 Mezinárodní baletní soutěž Taneční korunka 4.místo za choreografii Panenky na klíček, ( tančily: Teodora a Sofie Panovy)

23.1.-24.1.2016 Allegro Mezinárodní umělecká soutěž v Praze, 2.místo za choreografie Tarantella a Ruský tanec, tančily: Dohnalová, Miklušáková, Ponomarenko, Panova)

14.5.2016 Mezinárodní baletní soutěž Plzeňský střevíček
2.místo choreografie Cukrové víly, ( tančily: Bala, Elgendy, Kramaříková, Štáflová )
4.místo choreografie Tarantella, ( Dohnalová, Miklušáková, Panova, Ponomarenko)

Přijetí na Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, žákyně 3.ročníku Markéta Dohnalová

 

 

VYSTOUPENÍ A JINÉ AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

31.5.2016 - MINOR - závěrečné vystoupení

foto pana Pavla Ovsíka - zde, FOTO

31.3. -3.4.2016 - Soustředění na Orlíku - FOTO

9.2.2016 - Slavnostní koncert na Novoměstské radnici - FOTO

8.12.2015 - „Vánoční tančení“ - FOTO

kostel Českobratrské církve evangelické, Žateckých 11, Praha 4 – Nusle, začátek v 17.00 hod.

 

Současný tanec - akce 2015/2016

12.9.2015 - Tanec v Babím létě, Řevnice            

8.12.2015 - Vánoční tančení, Praha               

9.2.2016 - Slavnostní koncert k zahájení oslav 70. výročí založení školy, Duet Tereza Weinlichová + Jakub Kohout

                              Choreografie: Tereza Herynková 

31.4. - 3.5. 2016 - Taneční soustředění na Orlíku

15.5.2016 - Taneční přehlídka scénického tance pro mládež a dospělé, Salesiánské divadlo Praha

20.5.2016 - Otevřená škola                       

31.5.2016 - Minor, závěrečné vystoupení tanečního oboru

7.6.2016 - Vystoupení MŠ Táborská, (T. Herynková, A. Koudelková)

13.6.2016 - Vystoupení MŠ Boleslavova (M. Suša, E. Matoušková) 

23.6.2016 - Minifestiválek vlastní taneční tvorby

                             

 

 

VYSTOUPENÍ A JINÉ AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

26.5.2015 - MINOR - FOTO 1, FOTO 2

 

17.5. 2015- Festivalová postupová přehlídka scénického tance mládeže a dospělých pro Prahu

Ocenění: „Ofélie“ – za invenci a pohybové ztvárnění

                                               ( II.cykl. M. Suša )

              „Jdeme!“ - za nápaditou choreografii

                                               (6. - 7.roč. T. Herynková )

 Obě choreografie zároveň získávají voucher se Scottem Jenkinsem

  na Letní taneční týden v České Skalici

 

Krajské kolo taneční přehlídky vyhlášené MŠMT

28. a 29. 4. 2015, Salesiánské divadlo, Kobyliské nám. 1, Praha 8

Ocenění TO ZUŠ Lounských:

 " Trhovkyně " - za námět a temperativní taneční projev ( T.H. )

 " O čem se ti včera zdálo " - za scénický experiment ( T.H. )

 " Pod mechem " - za výběr námětu ( T.H. )

 " Pastelky " - za živý a barvitý projev ( M.S. )

 " Nejsi sám " - za dramatický taneční obraz

       a citlivou a taneční skupinovou souhru s rekvizitou  ( M.S. )

 " Divnoženky " - za nápaditý pohybový slovník

        a inteligentní taneční humor ( M.S. ) 

 

 choreografie " Pod mechem "  byla vybrána, aby se účastnila     divadelně-tanečního vystoupení Karlík a továrna na čokoládu, které se koná 25.června v Praze.

 

 choreografie " Divnoženky " dostala pozvání na účast tanečního festivalu Partitura, který se koná 23. - 27.listopadu 2016 v Praze.

 

 choreografie " Nejsi sám " postupuje

       do Celostátní přehlídky Zuš v Pardubicích.

Do Celostátní přehlídky za Prahu postupují 2 choreografie: ZUŠ Lounských a Zuš Klapkova.

Porota měla možnost vybírat z 34 choreografií.

 

 

26.-29. 3. 2015 Taneční soustředění na Orlíku - FOTO                  

 

22. 3. 2015 -  Festivalová postupová přehlídka dětských skupin scénického tance pro Prahu

Ocenění: „Jdeme“ - za přesvědčivou pohybovou dynamiku - FOTO

                                   ( 7.r. a  II.cykl., připravila T. Herynková )

            „Holky bacha“ - za výstižné ztvárnění námětu - FOTO

                                    ( 7.r. a II.cykl., připravila T. Herynková )

Choreografie „Jdeme“ dostala nominaci na postup do Celostátní přehlídky v Kutné hoře

 

14. 2 .2015 - Obvodní kolo soutěžní přehlídky tanečního oboru vyhlášené MŠMT pro školní rok 2014/2015, Praha

Ocenění: „Pod mechem“ - za výtvarné zpracování - FOTO

                                   ( 2.-3.roč.I.cykl., připravila T. Herynková )

            „Holky bacha“ - za tanečnost - FOTO

                                    ( 4.-5.roč. I.cykl., připravila T. Herynková )

           „Pastelky“ - za osobitý taneční slovník - FOTO

                                    ( 5.- 6.roč. a II.cykl., připravila M. Suša )

           „O čem se ti včera zdálo“ - FOTO

                        za navození atmosféry a udržení napětí ve skupině

                                    ( 7.r. a II.cykl. , připravila T. Herynková )

           „Nejsi sám“ - FOTO

               za vynikající práci s rekvizitou a vyváženost choreografie

                                   ( II.cyklus,připravila M. Suša  )

           „Trhovkyně“ - FOTO

                        za námět a přesvědčivý taneční projev

                           ( II. Cyklus, absolventská práce Anny Ovsíkové )

            „Divnoženky“ - FOTO

                        za choreografii a osobitý taneční projev

                                   ( II. Cyklus,připravila M. Suša  )

Všechny oceněné choreografie postupují do krajské přehlídky.    

 

10.12.2014 - vánoční tančení, třídy T.Herynkové a M.Suši - FOTO

24.-27.10.2014 - 28. Celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých, Jablonec nad Nisou. - FOTO   

13.9.2014 - Tanec v babím létě, Řevnice - FOTO

 

 

VYSTOUPENÍ A JINÉ AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

seznam akcí a vystoupení ve šk.roce 2013/14

23.6.2014 - MINOR - FOTO : generálka, 17 hod., 19 hod.

16.6.2014 - vystoupení dětí z MŠ - FOTO

 

18.5. 2014- Festivalová postupová přehlídka scénického tance mládeže a dospělých pro Prahu

Ocenění: „Nejsi sám“ – za volbu a využití rekvizity ( choreografie postupuje do Celostátní přehlídky v Jablonci nad Nisou )

                                               ( II.cykl. M. Suša )

                „ Žblomc“ - za výběr hudby a neotřelost choreografie

                                               ( II.cykl. T. Herynková )

 

3.5.2014 - Tanec mezi městy, Divadlo Barka Brno. - FOTO

27. - 30.3.2014 - Soustředění na Orlíku - FOTO

 

22.3.2014 - FESTIVALOVÁ POSTUPOVÁ PŘEHLÍDKA scénického tance dětských skupin pro Prahu - FOTO

Ocenění poroty:

choreografie PŘIPRAVIT! - za nápadité ztvárnění hudební předlohy,

                                   3. - 4. ročník, vyučující Tereza Herynková

choreografie O ČEM SE MI VČERA ZDÁLO - za originalitu a práci se světlem,

                nominace na postup do celostátní přehlídky v Kutné Hoře                                     5. - 7. ročník, vyučující Tereza Herynková

 

17.12.2013 - Vánoční tančení - FOTO

 

ROZVRHY VÝUKY NA ŠK.ROK 2012/2013

třída Terezy Herynkové

třída Míši Suši

třída  Lucie Špalové

 

VYSTOUPENÍ A JINÉ AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

seznam akcí tanečního oboru ve šk. r. 2012/13

27.6.2013 - Festiválek - FOTO

19.6.2013 - Divadlo MINOR - fotografie choreografií jednotlivých tříd:

                 Tereza Herynková: Bylo nebylo, Cirkus, Had, O čem....,

                       Pod hladinou, Připravit, Zamilovaná, Žblomc

                 Míša Suša: Holky a kluci, Nejsi sám, Sen

                 Lucie Špalová: Slunce a kapky, Starci na chmelu, Variations

31.5.2013 - vystoupení na festivalu Tanec Praha v divadle Ponec - FOTO

24.-26.5.2013 - Kutná Hora, 30. celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance - FOTO

1.-4.5.2013 - Soustředění na Orlíku - FOTO

13.12.2012 - Vánoční tančení - FOTO

 

 

 

SOUPIS AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

 

VYSTOUPENÍ A JINÉ AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

21.3.2012 - VI. ročník MINIFESTIVÁLKU - FOTO

5.6.2012 - Dovadlo MiNOR, závěrečné vystoupení - , FOTO generálka

                                                         FOTO odpoledne, FOTO večer

25.-27.5.2012 - Celostátní přehlídka v Kutné Hoře - FOTO

4.-8.5.2012 - Soustředění na Orlíku - FOTO

 

ÚSPĚCHY V ROCE 2011/12

Přehlídka tanečního oboru vyhlášená MŠMT, Praha 28. 3. 2012

2. kategorie

ZUŠ Praha 4, Lounských V lese za upřímnost všech scénických složek,

chor. T. Herynková

ZUŠ Praha 4, Lounských Neposedná dřívka za nápaditou choreografii.

chor. T. Herynková

5.B kategorie

ZUŠ Praha 4, Lounských V hnízdě, z hnízda ven za nápaditou choreografii a provedení, chor. M. Suša

 

    Festivalová postupová přehlídka dětských skupin

    scénického tance, Salesiánské divadlo 17. - 18. 3 2012

    Hvězda – za výběr tématu a choreografii,

                 návrh na postup na celostátní přehlídku do Kutné Hory

Tanec eskymáků – za scénické zpracování

Neber to vážně – za zpracování vybraného tématu

 

Všechny choreografie vytvořila pí uč. T. Herynková

 

 

VYSTOUPENÍ A JINÉ AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

23.6.2011 - Minifestiválek - FOTO

26.5.2011 - Divadlo MINOR - FOTO - třída: Míši, Terezy, Lucie, děkovačka

26.5.2011 - Divadlo MINOR, večerní představení - FOTO

3.-6.3.2011 - Soustředění na Orlíku - FOTO

2.12.2010 - Vánoční tančení - FOTO

19.11.2010 - Den poezie - FOTO 1, FOTO 2

 

ŠKOLNÍM ROK 2009/2010

FOTOGRAFIE Z VÝUKY

Třídy Míši Suši

listopad 2009: 2.+3. ročník, 4.-6.ročník

 

VYSTOUPENÍ A JINÉ AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

2.6.2010 - MINOR - FOTO

http://www.youtube.com/watch?v=7Hl2Wv0WwO8
 

duben 2010 - Celostátní přehlídka v Kutné Hoře - FOTO

23.2.2010 - Veřejný koncert projektu "Seznamujeme se s dějinami umění" - 

                 klasicismus - program, FOTO

16.2.2010 - "Klasicismus v ZUŠ" - program, FOTO

9.2.2010 - vystoupení dětí PTV a PHV z MŠ - FOTO

20.11.2009 - Den poezie: "Virtuální svět" - FOTO

 

 

 

ŠKOLNÍM ROK 2008/2009

FOTOGRAFIE Z VÝUKY

Třídy Míši Suši

leden 2009: čtvrtek PTV, čtvrtek 1.+2.r., soubor

duben 2009: čtvrtek PTV, středa 1. - 3.r., středa 3. - 5.r.

Třídy Terezy Herynkové

MŠ Boleslavova, PTV 1, PTV 2

 

VYSTOUPENÍ A JINÉ AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

25.6.2009 - 3."Festiválek autorské tvorby" - FOTO, FOTO 2

ODKAZY NA videa z festiválku:

KÁNON - http://www.youtube.com/watch?v=Km9s1THYdL0

KOŤATA - http://www.youtube.com/watch?v=CjBhhU2gFd4

TANEC SE ŠÁTKY - http://www.youtube.com/watch?v=04GDWzXWeCQ

USÍNÁNÍ - http://www.youtube.com/watch?v=ZmNHakkFu6Q

BOJ O ROTÁTORY - http://www.youtube.com/watch?v=Ric5QQ1nTBg

HOLKA MAGOR - http://www.youtube.com/watch?v=m_cu6vxB06k

 

13.5.2009 - Závěrečné vystoupení v DIVADLE MINOR

                                FOTO - hromadné a náladové

                                FOTO - taneční choreografie

     odkazy na videa pana Hučína:

 PTV, "Od brány až po vláček": 

http://www.youtube.com/watch?v=HiC9MlYpIIg

sestřih celého představení:

 http://www.youtube.com/watch?v=iORnd4S2yhQ

               

27.4.2009 - Jarní vystoupení žáků MŠ Táborská - FOTO

16.-19.4.2009 Soustředění TO v kamenici nad Lipou - FOTO

31.3.2009 - Jarní vystoupení dětí z MŠ Boleslavova - FOTO

24.3.2009 - Veřejný koncert projektu "Seznamujeme se s dějinami hudby" -

                  BAROKO - program, FOTO, FOTO - kostýmy

17.3.2009 - "Baroko v ZUŠ" - koncert z tvorby barokních autorů - program, FOTO

odkaz na záznam hodiny taneční přípravky (čtvrtek - Míša Suša):

            http://www.youtube.com/watch?v=OWbWdrZQ294

18.12.2008 - Vánoční vystoupení, FOTO

14.11.2008 - "Zrnění" - Den poezie, FOTO

 

ÚSPĚCHY 2007/2008

30.3.2008 - žákyně 6. a 7. ročníku postoupily na celostátní přehlídku do Kutné Hory!

30.1.2008 - Barbora Komancová úspěšně složila zkoušku na taneční Konzervatoř Duncan centre. (Celkově se umístila na 2. místě.)

27.5.2007 - choreografie "Hrajeme si" (Bára Komancová a Eva Orcígrová) - postoupily do celostátní přehlídky v Jablonci nad Nisou.

(Z 50- ti  zúčastněných získaly přímý postup pouze 2 choreografie.)

 

VYSTOUPENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

26.6.2008 - Minifestiválek - FOTO

29.5.2008 - Vystoupení TO a LDO v Divadle MINOR - FOTO od Honzy Váni

odkazy na shlédnutí videa: Mravenečci (MŠ Táborská) a Hurá!:

http://www.youtube.com/watch?v=CZqzjbqbO1Y
http://www.youtube.com/watch?v=x05Qyd1T8Q8

24.5.2008 - Celostátní přehlídka scénického tance v Kutné Hoře - FOTO

30.4. - 4.5.2005 Taneční soustředění - Blaník - FOTO

12.4.2008 - Tancujeme pro radost - FOTO

30.3.2008 - Krajská postupová přehlídka v Seleziánském divadle - FOTO

16.3.2008 - Tanec s Ulitou - FOTO

18.3.2008 Společné vystoupení všech oborů školy - RENESANCE,program, FOTO

2.3.2008 - vystoupení v Divadle U hasičů - FOTO

25.2.2008 - vystoupení MŠ: MŠ Táborská - FOTO

                                         MŠ K Podjezdu - FOTO

13.12.2007 Vánoční vystoupení - FOTO

9.11.2007 Den poezie "Proklatě, poezie po drátě!" - FOTO

25.-28.10.2007 - Celostátní přehlídka v Jablonci - FOTO

3.10.2007 - Vernisáž v galerii Vyšehrad - FOTO

 

 

ZUŠ LOUNSKÝCH 
Lounských 4/129
140 00 Praha 4 – Nusle
tel.: 241 408 458

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Informace na tel. 241406424 u paní Vernerové nebo na tel. 241400865 u paní Kaňákové, výtvarný obor 241029 579

- další informace o přijímacích zkouškách