O ŠKOLE

O ŠKOLE

- naši žáci a jejich úspěchy

- budovy a jak nás najdete

- vedení školy a kancelář

- seznam pedagogů

- historie školy

 

výroční zpráva 2013/14

 

Ve školním roce 2013/2014 nebyly podány žádné žádosti o informace a nebyla vydána žádná rozhodnutí o odmítnutí žádostí. V témže roce nebyly řešeny žádné stížnosti podané podle §16a. Nebyly poskytnuty žádné licence. Žádné soudní řízení neproběhlo a v souvislosti s tím nebyly vynaloženy žádné výdaje.

 

Hana Malíková, ředitelka školy

 

 

ZUŠ LOUNSKÝCH 
Lounských 4/129
140 00 Praha 4 – Nusle
tel.: 241 408 458, 736 249 211

 

Výtvarný obor ZUŠ
Svatoslavova 333, Praha 4

 tel.: viz. VÝTVARNÝ OBOR

(v Obchodní Akademii)

- naši žáci a jejich úspěchy

- budovy a jak nás najdete

- vedení školy a kancelář

- seznam pedagogů

- historie školy